Карта на аптеките и дрогериите в Република България

Изберете тип обект
Реклама


Тази платформа предоставя автоматизирана обобщена информация от регистрите на Министерство на здравеопазването (МЗ), Изпълнителна агенция по лекарствата (ИАЛ), Национална здравноосигурителна каса (НЗОК) за обектите, извършващи търговия на дребно с лекарствени продукти. Информацията за населението на Р. България е предоставена от Национален Статистически Институт (НСИ), а данните за магистър-фармацевти от националния регистър на БФС Информацията за обектите се актуализира периодично, поради което е възможно към момента на преглеждане, някои от данните да не са актуализирани или коректно представени. В случай, че установите неточна информация или намереният обект не съществува, можете да ни уведомите посредством контактната ни форма, като ние ще насочим Вашия сигнал към съответната държавна институция.