Статистически данни за обектите, извършващи търговия на дребно с лекарствени продукти

Намерени аптеки:3 996
Население в Р. България:7 215 387
Магистър-фармацевти в Р. България: 6605
Данните отразяват обектите по зададените критерии.


Брой аптеки по области

Достъп до фармацевтична услуга

Средностатистически показатели за европейските страни Национални данни за Р. България
Брой на населението, обслужвано от 1 аптека 4450 1806
Брой магистър-фармацевти в една аптека 2.6 1.6
Брой магистър-фармацевти на 10 000 души население 10.65 9.15

Съотношение на аптеките по:

Договор с НЗОК

Режим на работа

Отпускане на лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества

Вид собственост